Anksiyete (kaygı), şiddetli bir panik ve korku halidir. Hemen hemen çoğumuz kendimiz için önemli bir olay yaklaşırken heyecan, kaygı ve bazen de korku yaşarız. Bu çok doğal ve normal bir duygudur. Kaygı bu şekilde yaşanırsa doğal ve normal bir haldedir ancak kaygı gelip geçicidir. Bizim için biraz önce bahsettiğimiz o önemli olay yaşanıp bittikten sonra kaygı hali devam ediyorsa sorun oluşturur. Kaygının da birçok şeyde olduğu gibi fazlası zararlıdır. Anksiyetenin sorun olarak kabul edilmesi için aynı zamanda kişinin yaşamını da belirgin ve olumsuz şekilde etkilemesi gerekmektedir. Anksiyete bozukluğu dediğimiz zaman aklımıza yalnızca yaygın anksiyete bozukluğu gelmemelidir. Yaygın anksiyete bozukluğu, anksiyete bozuklukları altında incelenebilecek ruhsal bozukluklardan yalnızca biridir. Tüm anksiyete bozuklukları ilaç tedavisine ek olarak ruhsal destek sağlanarak tedavi edilir. Yalnızca ilaç tedavisi kişinin olumsuz ve kaygılı düşüncelerinin değişiminin sağlanmasında yetersizdir. Psikoterapi süreci kesinlikle gerekmektedir. Anksiyete bozuklukları bu başlıklar altında incelenebilir.

Yaygın anksiyete bozukluğu: Süregelen, aşırı ve yaşanan durumla uyumlu olmayan şekilde bir kaygı hali ile belirgindir.

Panik Bozukluk: Aniden ortaya çıkan ve zaman zaman yinelenen şekilde ölüm korkusu, çarpıntı, nefes darlığı ve terleme gibi bedensel belirtiler ve aşırı huzursuzluk veya korku nöbetleri ile belirgindir.

Sosyal fobi: Topluluk önünde konuşma, sosyal mekanlarda kendini ifade etme vb. konularda çekingenlik hissi ile belirgindir.

Özgül fobiler: Kişinin birtakım durumlar, canlılar veya nesnelerden (kan korkusu, yükseklik korkusu, hayvan korkusu vb.) duyduğu aşırı korku ile belirgindir.

Travma sonrası stres bozukluğu: Bireyi çok fazla korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresiz hale getiren doğal afet, göç, salgın vb. olayların sebep olduğu ruhsal sorunlardır.

Obsesif kompulsif bozukluk: Takıntılı düşünce ve dürtüler (kirlenme vb.) ile bu takıntıdan doğan sıkıntıyı rahatlatmak için yinelenen davranışlar (aşırı temizlik yapma, sayı sayma vb.) gösterme ile belirgindir.

Anksiyete (Kaygı) Belirtileri