Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi

Cinsel hayatınızda bazı sorunlar yaşadığınızı düşünüyorsanız bizden destek alabilirsiniz.

Kendinizde cinsel işlev bozukluğu belirtileri olup olmadığını incelemek ve cinsel işlev bozukluğunun nelere sebep olabileceğini öğrenmek için sayfamızı inceleyebilir ya da hemen bizimle iletişime geçerek ilk randevunuzu alabilirsiniz.

Cinsel İşlev Bozukluğu Nedir?

Kişinin cinsel hayatından tatmin olamaması ve bu tatminsizliğin devamlılık arz etmesine denir. Yapılan araştırmalara göre kadınların %30-%60’ı hayatları boyunca en az bir cinsel işlev bozukluğu yaşamaktadır. Cinsel istek bozukluğu ve uyarılma bozuklukları kadınlarda en sık gördüğümüz cinsel işlev bozukluklarındandır. Gelişmiş ülkelerde tedaviye başvuranların çoğu ileri yaştaki kadınlar iken ülkemizde ise genç ve orta yaş kadınların tedaviye daha çok başvurduğunu görmekteyiz. Ülkemiz açısından konuşursak cinsel işlev bozuklukları arasında en sık tedaviye başvuru sebebi vajinismustur.

Cinsel İşlev Bozukluğu Nedir

Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğunun Nedenleri

 • 1. Babanın baskıcı ve otoriter olması
 • 2. Toplumsal geleneklerin dışına çıkamamak
 • 3. Annenin güçsüz ve zayıf biri olması
 • 4. Çekingen kişiliğe sahip olmak
 • 5. Kişinin dini inançlarının katı olması
 • 6. Sorunlu baba-kız ilişkisi
 • 7. Yetiştirilme ve geleneksel kadın cinsel rolü
 • 8. Olumsuz beden imajı
 • 9. Ailenin cinselliği aşağılaması
 • 10. Cinsel kimlik veya yönelim problemleri
 • 11. Kişilik sorunları
 • 12. Geçmiş cinsel travma veya taciz öyküsünün olması
 • 13. Eşe karşı yaşanan ilgi kaybı
 • 14. Cinsel sapkınlıkların varlığı
 • 15. Partnerler arasında yaşanan çatışmalar
 • 16. Cinsel fobi varlığı
 • 17. Partnerlerin yakınlaşma problemleri
 • 18. Partnerin cinsel becerilerinde eksiklikler bulunması
 • 20. Kadının gebe kalma korkusu yaşaması
 • 21. Partneri tarafından aldatılma veya aldatılma kuşkusu
 • 22. Partnerin cinsel işlev bozukluğunun olması
 • 23. Psikiyatrik sorunların varlığı
 • 24. Stres ve üzüntüye sebep olan yaşam koşulları
 • 25. Kişinin yaşı ile ilgili var olan kaygıları

Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları

1-Kadında Cinsel İstek Bozukluğu

Kadında cinsel istek bozukluğunda, kişinin sürekli ve yineleyen şekilde cinsel birliktelik için fantezilerinin ve isteğinin bulunmaması veya az olması durumu vardır. Cinsel hayalleri ya çok az kurar ya da hiç kurmaz. Cinsel ilişkiyi başlatma konusunda isteği olmadığı gibi partneri tarafından başlasa dahi iştirak etme isteği yoktur. Cinsel aktivite sırasında ıslanma veya göğüslerinde dikleşme gibi değişimler ya çok az ya da hiç yoktur. Orgazm hiç yoktur.

2-Cinsel Tiksinti Bozukluğu

Bu cinsel işlev bozukluğunda, kişi, cinsel ilişkide bulunmaktan tiksinti hissedecek derecede rahatsız olmaktadır. Cinsellik yaşamamak için devamlı bahaneler bulmaktadır. Baş ağrısı en sık bilinenlerden biridir. Kadında cinsel tiksinti bozukluğu, diğer cinsel işlev bozukluklarına göre daha nadiren görülür.

3-Cinsel Uyarılma Bozukluğu

Devamlı ve yineleyen şekilde, kişide cinsel uyarılmanın yeteri kadar ıslanma oluşturamaması veya cinsel etkinlik sona erene dek bunu sürdürememesi ile belirgindir. Sık sık cinsel istek ve orgazm problemleri ile beraber görülmektedir. Eğer ortada başka bir psikiyatrik bozukluk var ise uyarılma bozukluğu tanısı konmadan önce diğer psikiyatrik bozukluğa da dikkat edilmelidir. Bazı psikiyatrik rahatsızlıklar da kişinin cinsel açıdan yetersiz uyarılmasına yol açabilir. Cinsel uyarılma bozukluğu, bir partnerle yaşanırken diğeriyle yaşanmayabilir.

4-Kadında Orgazm Bozukluğu

Kadında orgazm bozukluğu, kadının devamlı ve yineleyen şekilde cinsel birleşme ile orgazm olamaması ya da çok nadiren olması ile belirgin bir bozukluktur. Bazı kadınlar hayatlarının hiçbir döneminde orgazm yaşayamamışken bazı kadınlar ise orgazmı çok nadir olarak yaşamaktadırlar. Bazı kadınlar ise cinsel birleşmede orgazm yaşayamıyorken mastürbasyon yoluyla orgazm yaşayabilmektedir. Bazı kadınlar ise birçok nedenden dolayı mastürbasyon yapmamaktadır. Bu konuda şunu söyleyebiliriz ki cinsel birleşmeyle orgazm olmasa da en azından mastürbasyon ile orgazm olabilen kadınların tedavi süreci daha kolay olabilmektedir. Cinsel birleşme ile orgazm olamama durumu kadınlar arasında çok sık görülmektedir. Birçok araştırmaya göre cinsel problemler sebebiyle başvurmayan kadınların %40-60’lık bir kesiminin orgazm olamadıklarını göstermektedir. Aslında orgazm olamama sorunu bu denli sık görülen bir sorun olmasına rağmen tedaviye başvuru oranları çok düşüktür.

5-Vajinismus

Vajina kaslarında cinsel ilişkinin yaşanmasına engel olabilecek şekilde yineleyen veya devamlı olarak kişinin isteği dışında kasılmaların yaşanmasıdır. Bu kasılmalar sonucunda cinsel birleşme yaşanamadığı gibi aynı zamanda kişinin veya partnerinin parmağı dahi giremeyecek kadar ciddi bir zorlanma durumu mevcuttur. Kadında cinsel birleşme düşüncesi dahi kasılmalara yol açabilmektedir. Bazı kadınlarda partnerlerinin cinsel ilişki girişimlerinde sert tepkiler göstererek ilişkiden kaçındıkları bilinmektedir. Birçok kadın bu durumdan istemli veya istemsiz şekilde evlilik öncesi ilişkiden uzak durarak kaçınmaktadırlar ve bu kaçınma davranışını da dini gerekçelere dayandırabilirler. Evlendikten sonra da baş ağrısı veya yorgun olduğu gerekçesiyle cinsel birleşmeden uzak kalmaya çalışırlar. Kadınların birçoğu ilk cinsel birleşmede kasılmaları yaşadıktan sonra cinsel ilişki sıklıkları gitgide düşmekte ve bir süre sonra ilişkiden tamamen kaçınmaktadırlar.

6-Ağrılı Cinsel Birleşme (Disparoni)

Cinsel birliktelik esnasında yineleyen ağrılar hissedilmesidir. Geçici ve kısa vadeli ağrıları disparoni olarak tanımlamayız. Vajinismus ile beraber görülebilirler. Farklı olarak, vajinismusta adalelerin kasılması sebebiyle tam anlamıyla bir cinsel birliktelik mümkün değildir. Ağrıların var olması sebebiyle kişide orgazm bozuklukları da beraberinde görülebilmektedir. Disparoni ikiye ayrılmaktadır: Yüzeysel ve derin. Yüzeyel disparonide ağrı yalnızca vajina girişinde ve vajinada gözlemlenirken, derin disparonide ise ağrı alt karın ve kasık bölgesine kadar uzanır.

Erkeklerde Cinsel İşlev Bozuklukları

1-Erkekte Azalmış Cinsel İstek Bozukluğu

Erkekte cinsel istek bozukluğu, devamlı ve yineleyen şekilde cinsel fantezilerin ve cinsel ilişki isteğinin azalmış olması veya hiç olmaması halidir. Azalmış cinsel istek bozukluğu, cinsel hayatın tamamına hakim olmuş olabileceği gibi bazı durumlarla da alakalı olabilir. Örneğin; kişi, partneriyle cinsel istek duymamasına rağmen mastürbasyon yapabilir veya porno seyredebilir. Kişi, genellikle cinsel etkinliği başlatmaz veya partneri tarafından başlatıldığı zaman da cinsel ilişkiyi gönülsüz şekilde devam ettirebilir.

2-Cinsel Tiksinti Bozukluğu

Kişi cinsel ilişkiye girmekten tiksinir veya cinsel ilişkiye girmekten kaçınmaktadır. Cinsel ilişki dışındaki (mastürbasyon vb.) cinsel aktiviteler kişide sorunsuz yaşanabilir. Kişi mastürbasyon yapmakta zorlanmaz veya erotik malzemeler ile de uyarım sağlanabilir.

3-Sertleşme Zorluğu

Kişi, devamlı ve yineleyen şekilde sertleşmeyi yeteri kadar sağlayamaz veya cinsel aktivite sona erene kadar sertleşmeyi devam ettiremez. Sertleşme zorluğunun şiddeti ve boyutu kişiden kişiye değişir. Örneğin; bazıları cinsel yaşamlarının en başından beri sertleşme sağlayamazken bazıları ise cinsel yaşamlarının bir kısmında sertleşme sorunu yaşamaz ancak daha sonra böyle bir sorun meydana gelir. Bazıları ise mastürbasyon ile sertleşme sorunu yaşamazken cinsel birleşme başlarken sertliği kaybeder. Cinsel birleşme dışındaki aktivitelerde sertleşme konusunda sorun yaşamayan bireylerin tedavisi daha kolay ve başarısı daha yüksek olmaktadır.

4-Erken Boşalma

Erken boşalma, erkeğin boşalma üzerindeki kontrolünü yitirmesidir. Erken boşalma süresi çok tartışmalı bir konudur. Doğru süre üzerinde birçok farklı görüş ve iddia vardır. Ancak bizim izlediğimiz yöntem, kişinin boşalmasını kontrol edip edemediği temeline dayalıdır.

Erken boşalmanın da farklı kategorileri vardır

1) Vajinaya girmeden önce boşalma,

2) Vajinaya girdiği anda boşalma,

3) Vajinaya girdikten sonra birkaç dakika içerisinde kontrolsüz şekilde boşalanlar,

4) Vajinaya girdikten sonra süreye bakmadan istemsiz boşalanlar

Vajinaya girişten itibaren 3 dakika süre geçmiş ve istemsiz olarak boşalan kişilerde çift ciddi derecede tatmin sorunu yaşamıyorsa tedaviye gerek olmayabilir. Ancak bu süreden az ve istemsiz olarak boşalan kişilerde çiftin cinsel mutluluğu açısından tedavi şarttır.

5-Erkekte Orgazm Bozuklukları

Kişide cinsel etkinlik esnasında yeteri kadar şiddette uyarılma var olmasına rağmen, orgazm gecikmesi veya hiç gerçekleşmemesine denir. Erkekte orgazm bozukluklarını 3 farklı kategoriye ayırabiliriz.

1. Geç boşalma,

2. Zevk almaksızın boşalma,

3. Doyumsuzluk

Geç Boşalma

Geç boşalma, erkeğin doruk noktasına hiç ulaşamaması veya orgazm olabilmesi için uzun bir uyarılma süresine ihtiyaç duymasıdır. Geç boşalmanın dört farklı formu vardır.

 • Mastürbasyonla dahi boşalmanın olmadığı durum en şiddetli formudur.
 • Mastürbasyonla boşalmanın olduğu ancak cinsel birleşmede olmadığı hali daha hafiftir.
 • Partnerin yanında elle uyarılarak boşalmanın sağlandığı ancak cinsel birleşmede sağlanamadığı hali daha hafif halidir.
 • Bazen boşalmanın olduğu bazen ise olmadığı durumlar en hafif şeklidir.

Zevk Almaksızın Boşalma

Orgazm hazzı yaşamadan boşalmaktır. Çok nadiren görülen bir durumdur.

Doyumsuzluk

Bu durumda kişi orgazm olur ancak doyum onun için yeterli olmaz. Birçok erkek için her cinsel birleşme aynı doyumu sağlamaz.

6-Erkekte Cinsel Ağrı Bozukluğu

Cinsel birliktelik esnasında cinsel organlarda devamlı ve yineleyen şekilde ağrı hissedilmesidir. Erkeklerde çok nadir olarak görülür ve fizyolojik nedenlere bağlıdır.

Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavisi

 • Cinsel işlev bozukluklarında cinsel terapi uygulanması oldukça işlevseldir. Merkezimizde psikolojik destek sürecinin nasıl uygulandığını orgazm problemi için ele alalım. Örneğin; orgazm problemlerinde tedavinin iki aşaması vardır. Önce kadının tek başına, daha sonra da partneriyle beraber orgazm yaşaması kararlaştırılır. Destek sürecinde önce çiftin sevgi ve yakınlık ile ilgili iletişim ve tecrübelerini arttırmaya yönelik ödevler verilir. Partnerlerin sevgi ve yakınlık konularında gelişmelerinin sonrasında cinsel iletişimlerini ve cinsel davranım tarzlarını zenginleştirecek ödevler verilir. Sonrasında, önce kadının yalnız ardından da partnerinin yanında ve onun uyarmasıyla cinsel birleşme olmadan orgazma ulaşması hedeflenir. Cinsel birleşme olmadan orgazm yaşanmasının ardından cinsel birleşme ile orgazm yaşanması kısmına geçilmektedir. Bu kısımda ise önce cinsel birleşme ile mastürbasyon eş zamanlı yapılarak orgazm sağlanmaya çalışılır. Cinsel birleşme esnasında klitorisin kadın veya partneri tarafından uyarılması git gide azaltılarak klitorisin elle uyarılması olmadan orgazm sağlanmaya çalışılır.

   

Şimdi Randevu Alın!

  WhatsApp chat