Esrar kesinlikle bağımlılık yapan bir maddedir. Doğal olması bağımlılık yapıp yapmadığını değiştirmez. Bazı doğal şeyler de bağımlılık yapabilir. Mesela aşk, doğaldır ama bağımlılık yapar. Mesela iş doğaldır ancak bağımlılık yapar. Seks doğaldır ama bağımlılık yapar. Bir şeyin bağımlılık yapıp yapmaması içeriğindeki maddeden daha çok kişinin ona ne anlamlar yüklediğine bağlıdır. Kaldı ki esrarın içerisinde doğal olmayan pek çok madde vardır. Araştırmalarda esrar kullanımının fiziksel ve psikolojik bağımlılık yaptığı görülür. Yurtdışında yapılan bir araştırma bize esrar kullanıcılarının %35’inin çok istedikleri halde esrarı bırakamadıklarını görmüşler. Bu kullanıcıların aynı zamanda % 24’ünün de esrar kullanımları yüzünden yaşadıkları sorunlara rağmen kullanmaya devam ettikleri gözlemlenmiştir. % 13’ünün de esrar tüketimlerini kontrol altında tutamadıkları ortaya çıkmıştır. Kullanıcıların % 20’si, esrar kullanmadıkları zaman aşırı huzursuzluk ve gerginlik hissettiklerini ifade etmişler. İşte bu belirtiler yoksunluk belirtileridir ve bir bağımlılık kriteridir.

Neden Esrarın Bağımlılık Yapmadığı Söylenir?

Esrarın bağımlılık potansiyeli orta derecededir, dolayısıyla bağımlılık da geç gelişmektedir. Ancak uzun süreli kullanımda bağımlılık kesin olarak gerçekleşmektedir. Bir esrar bağımlısı 30 sene boyunca içip yine de bağımlı olmadığını söyleyebilmektedir. Peki o zaman neden 30 yıldır bırakamamıştır? 30 yıl boyunca hiç bırakma girişimi olmamış mıdır? Bu denli uzun süreli esrar kullanımı olan birinin elbette ki bırakma girişimleri olmuştur ancak denemesine rağmen yine de bırakmayı başaramamıştır. Bırakma girişimlerinin başarısız olması da zaten bağımlılığın önemli tanı kriterlerinden biridir. Bırakma girişimlerinin başarısız olmasına ek olarak, bu denli uzun bir süre esrar kullanan kişiler esrarın bazı uzun vadeli yan etkilerini de yaşamış olabilir. Örneğin; birçok araştırma bize uzun dönem esrar kullanan kişilerde şizofreni riskinin hiç kullanmayan kişilere göre 7 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Esrar ile şizofreninin bağlantısı açık olmasına rağmen ve bazı bağımlılar bunu bilmelerine rağmen yine de esrarı bırakamazlar. Bunun en önemli nedeni de esrarın bağımlılık yapmasıdır.

Esrarın Yoksunluk Belirtileri Daha Hafiftir

Esrarın bağımlılık yapmadığını düşünenlerin en çok dayandıkları temel ise bırakıldığında veya azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin diğer birçok maddeye göre daha hafif gerçekleşmesidir. Ancak bu belirtilerin daha hafif atlatılması kişinin esrara bağımlı hale gelmediğini göstermez. Sigara da bağımlılık yapmaktadır ancak yoksunluk belirtileri daha hafif atlatılacak şekildedir. Bu durum sigaranın bağımlılık yaptığı gerçeğini değiştirmez. Esrar için de bu durum geçerlidir. Yoksunluk belirtileri hafiftir ancak bağımlılık yapmaktadır.

Özetle

Esrar mutlak suretle bağımlılık yapan ve vücuda zararlı bir maddedir. Uyuşturucular arasında en çok bilinen maddedir. Ülkemizde satışı yasaktır. Bu yazımızda sizlere esrarın bağımlılık yapıcı bir madde olduğundan bahsettik umarım sizler için yararlı olmuşuzdur.

Esrar uyuşturucu maddeler arasında en bilinen maddedir. Ülkemizde satışı yasak olsa da maalesef kaçak yollardan bu maddeyi tüketen insanlar bağımlı olmaktadır. Esrar bağımlısı olduğundan şüphelendiğiniz birileri mi var ? Bu sorunun cevabını öğrenebilmek için ilk olarak esrar bağımlılığının ne olduğunu ve ne gibi belirtileri olduğunu iyice bilmemiz gerekmektedir. O halde esrar bağımlılığını ve tedavisini anlattığımız yazımız tamda size göre hemen okumak için mentaliumist.com/esrar-bagimliligi/ linke tıklamanız yeterli.

Eroin en çok bilinen uyuşturucu maddelerden biridir. Eroin satışı ülkemizde yasaktır. Eroin çok çabuk bağımlılık yapan ve kişiyi yoksunluk durumunda perişan eden ve günden güne kişiyi çürüten çok tehlikeli bir maddedir. Eroinin ne kadar tehlikeli ve bağımlılık yapıcı bir madde olduğunu kapsamlı bir şekilde ele aldığımız yazımızı hemen okumak için mentaliumist.com/eroin-bagimliligi/ linke tıklayınız.

İnsanların herhangi bir şeylere haddinden fazla bağlanmasına ve onsuz yapamamasına bağımlılık denmektedir. Bağımlılığın en kolay tanımı budur. Birçok bağımlılık çeşidi bulunmaktadır. Ancak bağımlı olma durumu iyi bir şey değildir. Bağımlı kişi derhal tedavi edilmelidir. Sizde bir şeylere haddinden fazla bağlılık gösteriyorsunuz? Yada çevrenizde bağımlı kişiler mi mevcut? O halde endişelenmeyin bağımlılık tedavisi ile ilgili yazdığımız yazımızı okumak için mentaliumist.com/bagimlilik-tedavisi/ linke tıklayınız.