Klinik Psikolog Merve Demirsoy Özata

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünde tamamlayan Merve Demirsoy Özata, uzmanlık eğitimini de Klinik Psikoloji alanında İstanbul Arel Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir.

Yüksek lisans eğitimini ‘’Psikolojik Dışlanma Deneyimine Maruz Kalmanın Anlık Alkol İçme İstekliliği Üzerindeki Etkisinin Öz Kontrol Düzeyi Açısından İncelenmesi’’ başlıklı tezi ile tamamlamıştır.

İlk iş deneyimini Psikoloji Merkezi adlı özel bir merkezde çocuk/ergen ve ailelere yönelik psikoterapi hizmeti vermiştir. Bu merkezde özellikle çocuk ve ergenler ile iletişim sorunları, iletişim becerileri, okula uyum süreci, akran zorbalığı ve anksiyete bozuklukları üzerine çalışmıştır. İstanbul Psikoterapi Merkezi adlı özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde de yarı zamanlı olarak çocuk/ ergen ve ailelere psikoterapi hizmeti vermiştir. Daha sonra Özel Bahçeşehir Okyanus Koleji’nde Üstün Zekalılar ve Yetenekliler İlkokulunda okul psikoloğu olarak görev almış olup aynı zamanda üstün potansiyelli çocuklara ve ailelerine danışmanlık hizmeti vermiştir.

Ek olarak üstün potansiyelli çocuklara yönelik mindfulness (bilinçli farkındalık) çalışmaları sürdürmüştür. Şu anda Mentalium Psikoloji bünyesinde çocuk/ergen danışanları ve ailelerine psikoterapi hizmeti sağlamaktadır.

Aldığı Eğitimler

 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI) Hazırlık Programını tamamlamıştır. (2015/2016)
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Çocuk ve Ergen alt dalı programı kapsamında misafir öğrenci statüsünde Feriha Dildar’dan Özel Eğitime Giriş dersini almıştır. (2015/2016 akademik yılı bahar dönemi)
 • Us Psikiyatri Enstitüsünün vermiş olduğu alanında uzman psikolog ve psikiyatristlerden seminerler almıştır.(2015)
 • Prof. Dr. Sedat Özkan’ın psiko-onkoloji eğitimlerine katılmıştır.(2017)
 • Prof. Dr. Hakan Türkçapar Bilişsel Davranışçı Terapiler eğitimine katılmıştır (2017).
 • Yüksek Lisans eğitimi kapsamında misafir öğrenci statüsünde Dr. Murat Dokur’ dan İlişkiler dersini almıştır. (2017)
 • Yüksek Lisans eğitimi süresince Dr. Psk. Zeynep Maçkalı ve Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Koşe Demiray’dan süpervizyon alıp danışan takibi yapmıştır.(2017)
 • Türkiye Psikoterapi Zirvesine katılmıştır. Aynı zamanda düzenlenen kongre kapsamında Doç. Dr. Zümra Atalay’ın verdiği Mindfulness ve Terapötik Süreçte Kullanımı atölyesine katılmıştır. (28/29 Nisan 2018)
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneğinin Janus Psikoloji işbirliği ile Eylül 2017- Mart 2018 tarihleri arasında düzenlediği 50 saatlik Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimine katılmıştır.
 • Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Eğitimi Kongresi- İstanbul Üniversitesi Ekim 2019
 • Us’lu İnsan Etkinlik Atölyesinin düzenlediği Doç. Dr. Zümra Atalay ile MINDFULNESS (BİLİNÇLİ FARKINDALIK) atölyesine katılmıştır. (2018)
 • Us’lu İnsan Etkinlik Atölyesinin düzenlediği Prof. Dr. Bengi Semerci ile ‘’Zor İnsanlarla Baş Etmek’’ konulu atölyeye katılmıştır. (2018)
 • “Ergenli Ailelere Sistemik Yaklaşım” Çift ve Aile Terapisti Dr. Öğr. Üyesi Gizem Erdem/ ÇATED- Supervizyon Toplantıları.
 • Prof. Dr. Serap Özer Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi Eğitimini tamamlamıştır.
 • Dr. Joe Oliver tarafından verilen ‘’Kabul ve Adanmışlık’’ (Acceptance and
 • Commitment Therapy) terapisi eğitimine başlamıştır.
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi – Byron Norton/Nilüfer Devecigil. (23/24 Mart 2019)
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Oyuncakların Sembolik Anlamları (Web Semineri) Byron Norton (12 Mayıs 2019)
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 2. Düzey Eğitimi- Byron Norton/Nilüfer Devecigil (19-20 Ekim 2019)
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği 4 (WÇZÖ-IV 4) Türk Psikologlar Derneği
 • Temel Mindfulness Eğitimi –Bilge Uzun (Eylül 2019)

Uygulayabildiği Testler

✔MMPI Çok Yönlü Kişilik Testi

✔ Gessel Gelişim Figürleri Testi

✔ GoodEnough Harris Bir İnsan Çiz Testi

✔ Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

✔ Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri

✔ Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

✔ Peabody Resim Kelime Eşleme Testi

✔ Otizm Tarama Testi

✔ Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

✔ Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği 4 (WÇZÖ-IV 4)

WhatsApp chat