Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Kontrol edemediğiniz, yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler sebebiyle huzursuz oluyorsanız; bizden destek alabilirsiniz. 

Kendinizde obsesif kompulsif belirtileri olup olmadığını incelemek ve obsesif kompulsif bozukluğunun nelere sebep olabileceğini öğrenmek için sayfamızı inceleyebilir ya da hemen bizimle iletişime geçerek ilk randevunuzu alabilirsiniz.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) obsesyon dediğimiz takıntılı düşünceler ve bu takıntılı düşüncelerin sebep olduğu kompulsiyon olarak adlandırdığımız zorlantılı davranışlarla karakteristik bir çeşit kaygı bozukluğudur. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Dünya Sağlık Örgütü’nden alınan bilgilere göre dünya üzerinde 15 ile 45 yaşları arasında sağlık sorunları sebebiyle iş göremezlik sorununa yol açan ilk 20 hastalık arasında değerlendirilir. Halk arasında takıntı hastalığı ismi ile de bilinen bu bozukluğa sahip olan bireyler obsesif yani takıntılı düşüncelerinin sebebiyet verdiği kaygı ve stresi azaltmak için devamlı ve yineleyen şekilde davranışları sergilemek zorunda hissederler. Bu davranışların sergilenmesi de kişide bir süre sonrası başa çıkılması çok zor bir stres ve aynı zamanda utanç kaynağı haline gelir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk, her yaş aralığında görülmesi ve oldukça yaygın olması ile dünyada milyonlarca insanın gündelik hayatında ciddi sorunlar yaşamasına sebebiyet veren bir psikiyatrik bozukluktur. Genellikle ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde başlar ve yakınmalar git gide artış gösterir. Yaşanan stres ise git gide büyümekte ve kişinin hayatını oldukça ciddi şekilde etkilemektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?
Obsesyon Nedir

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Belirtileri

Obsesif kompulsif bozukluğu bulunan bireyler, obsesyon (takıntı) ve kompulsiyon (zorlantı) yakınmalarını beraber yaşayabileceği gibi sadece obsesif düşüncelerinin sebep olduğu  yakınmaları veya sadece kompulsif (zorlantı) davranışların sebebiyet verdiği yakınmaları da yaşayabilirler. Obsesif kompulsif bozukluk yaşayan bireylerin aile, iş ve özel yaşamları bozukluğun yarattığı stresten çok ciddi derecede etkilenmektedirler.

OKB tanısı alan kişiler mikropların sebep olacağı pislenmekten korktukları için gün içerisinde birçok kez ellerini yıkamak veya yaşadıkları yerin her santimetresini takıntılı bir biçimde temizlemek gibi belirtiler gösterebilirler. Obsesif Kompulsif Bozukluğun bir çeşidi olan biriktirme hastalığı olan kişiler ise eşyalarıyla duygusal bir bağ kurarlar ve bu yüzden bugüne kadar sahip oldukları her şeyi bir arada bulundurma zorunluluğu duyabilirler. OKB’nin yalnızca ruhsal birtakım zorlukları ve sonuçları yoktur. OKB aynı zamanda fiziksel birtakım sorunları da beraberinde getirir. Kişinin sergilediği takıntılı davranışlar zaman içerisinde farklı fiziksel sorunlara da sebebiyet verebilirler. Örneğin; kendisine mikrop bulaşacağına yönelik takıntılı düşüncelere sahip birey bunu engellemek için takıntılı biçimde ellerini devamlı şekilde yıkayarak bazı cilt sorunlarına ve hatta ileri boyutlarda deri kanamalarına dahi sebep olabilirler.

Obsesyon Nedir?

Obsesyon; bireyin zihninden atamadığı, kişinin aklına istemsiz şekilde gelen takıntılı düşünceler ve görsellerdir. Hepimizin bazı zamanlarda kendimizi rahatsız eden bazı düşünceleri olmuştur. Ancak bu noktada önemli olan şey, bu düşüncelerin devamlı gelip gelmediği ve gündelik hayatımızı engelleyip engellemediğidir. Obsesif Kompulsif Bozukluk OKB bulunmayan kişilerde bu düşünceler gündelik hayatı engellemez ancak obsesif kompulsif bozukluk bulunan kişiler için bu düşünceler git gide ciddi bir stres ve rahatsızlık sebebi halini alabilirler. Obsesyonları günlük yaşamımızda gördüğümüz basit kaygılardan biri olarak göremeyiz. Obsesyonlara sahip kişiler düşüncelerinin mantık dışı olduğunu bilebilirler ancak bu düşünceleri kontrol etmekte çok ciddi derecede zorluk yaşarlar. Obsesif düşünceler zamanla kişinin iş yaşamını veya kişilerarası ilişkilerini devam ettirebilmesini imkansız hale getirir. Obsesif düşüncelere sahip kişiler de bu düşüncelerin yarattığı stresten kurtulabilmek için kompulsiyon olarak adlandırdığımız kompulsif (zorlantılı) davranışları sergileyebilirler.

En yaygın karşılaştığımız obsesyon (takıntı) belirtileri şunlardır:

 • – Bireyin kendisine veya diğer insanlara mikrop bulaşmasından ciddi derecede korkmak
 • – Çevresindeki eşyaların düzenli ve simetrik olmasını sağlamak için şiddetli kaygı yaşamak
 • – Kişinin kendisine veya diğerlerine zarar verecek agresif ve korkunç düşüncelerinin olması

Kompulsiyon Nedir?

 • Kompulsiyonu ise obsesif kompulsif bozukluk olan kişilerin obsesif düşünceleri nedeniyle ortaya çıkan ve yinelenen davranışlar olarak tanımlayabiliriz. Kişiler kompulsiyon dediğimiz bu davranışları sergilemesinin ana sebebi obsesif yani takıntılı düşüncenin getirdiği stresi bir nebze olsun azaltabilmek ve takıntılı düşüncenin sonucu olarak kişinin başına gelecek kötülük hissini ortadan kaldırabilmektir. Ancak takıntılı kişiler obsesyonun getirdiği kaygı ve stres yaratan düşüncelerden kurtulmak için kompulsif davranışları sergileseler de bu davranışlar sadece geçici bir rahatlama sağlar. Aksine bu davranışları gerçekleştirmek bir süre sonra obsesyonun yarattığı strese yeni stres durumları da ekleyecek ve kişi devamlı bu döngüde hareket edecektir. Kısacası, kompulsif davranışlar kalıcı bir çözüm sağlamak yerine günü kurtarmaya çalışır ancak günün sonunda bilanço kişi için yine ekside olmaktadır.

  Obsesyon ve kompulsiyonu daha iyi anlamak için bir örnek verelim. Obsesif kompulsif bozukluğu olan bir kişi, çocuğunun hastalanmasını engellemek için çamaşırları elleriyle gün içerisinde birkaç defa yıkamaktadır. Bu örnekte kişinin obsesyonu yani takıntılı düşüncesi hastalanma korkusudur. Bu noktada, bu korkunun yarattığı kaygı ve stresi ancak ve ancak çamaşırları elleri ile her gün defalarca yıkarsa yenebileceğini düşünür. Ancak bu durum bir kısır döngü şeklinde devam eder ve kişinin zamanla elleri yaralanmaya başlar.

  Sık Karşılaştığımız Kompulsiyon Belirtileri

  • Devamlı ve yineleyen şekilde temizlik yapmak
  • Çevredeki nesneleri veya canlıları yineleyen biçimde saymak
  • Ocağın kapalı olduğunu yineleyen biçimde kontrol etmek

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Nedenleri

Obsesif kompulsif bozukluğun neden meydana geldiği henüz tam olarak ortaya konulamamıştır. Ancak yine de bilim insanları birçok psikiyatrik bozuklukta olduğu gibi genetik ve çevresel etkenlerin birlikte rol aldığını düşünmektedir.

Genetik Yatkınlık: Birçok araştırma, birinci dereceden akrabalarında obsesif kompulsif bozukluk olan bireylerin bu psikiyatrik bozukluğu geliştirme riskinin artışını göstermektedir. Şu anda genetik yatkınlık bilinmesine rağmen hangi genlerin bu bozukluğa yol açtığına dair ise kanıtlanmış herhangi bir bilgi yoktur.

Biyolojik Sebepler: Beyin yapısındaki bazı bozuklukların obsesif kompulsif bozukluğa sebep olabileceği düşünülmektedir.

Çevresel Faktörler: Çocukluk döneminde cinsel tacize uğramış veya travma yaşamış bireylerin OKB geliştirme riskinin yüksek olduğu söylenmektedir. Aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların da OKB geliştirme riskini arttırdığı belirtilmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluk mutlaka tedavi edilmesi gereken önemli bir ruhsal bozukluktur. OKB, kendiliğinden düzelen bir hastalık değildir. En bilinen ve uygun tedavi yöntemleri ilaç ve bilişsel davranışçı terapidir. Bilişsel davranışçı terapinin amacı, obsesif kompülsif bozukluğu olan kişilerin ritüellerini uygulamaksızın stres, kaygı ve korkuları ile yüzleşmelerini sağlamak ve kaygı seviyesinin azaltılmasını sağlamaktır. Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin oldukça etkili bir yöntem olmasının önemli bir göstergesi de obsesif-kompülsif bozukluğu olanlarda sık sık gördüğümüz felaketler içeren düşünceleri azaltmaya da odaklanıyor olmasıdır. Obsesif kompulsif bozuklukta ilaç tedavisinin yeri de kesinlikle yadsınamaz. Bu psikiyatrik bozukluğun tedavisinde Trisiklik antidepresanlar ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri oldukça yardımcı olabilir. OKB tanısı olan ancak ilaç ve bilişsel davranışçı terapiden fayda sağlanamayan vakalarda bazı bilimsel çalışmalar, Eloktrokonvulsif Terapi (EKT) dediğimiz yöntemin etkili olduğunu söylemektedir. EKT sırasında kişinin baş bölgesine elektrotlar takılır. Ardından beyne zararsız olan ancak belli bir düzeyde elektrik şoku verilir. Bu yöntem sonucunda beyinde nörotransmitterlerin salınması meydana gelmektedir. Merkezimizde EKT desteği sağlanmamakta olup bilişsel davranışçı terapi yöntemi ile kişide davranış değişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir. Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan kişiler düzenli ilaç kullanımı ve psikoterapi seansları ile hayatlarını rahat bir biçimde sürdürmektedirler.

Şimdi Randevu Alın!

  WhatsApp chat