Bipolar Bozukluk ve Psikoterapi

Bipolar bozukluk, ataklar halinde ortaya çıkan ve ataklar arasında kalan dönemlerde ise kişinin işlevselliğinin normal akışına döndüğü bilinen bir ruhsal bozukluktur. Son yıllarda bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar hastalığın nüksetme ihtimalini azaltmakla beraber kişilerin duygudurum dalgalanmalarını da önleyebilmektedir. Psikoterapi ise bipolar bozukluk tedavisinde yardımcı ancak nüksleri önleme ve başa çıkmada önemli bir yöntemdir

Bipolar ve Depresyon

Bipolar bozukluk ya da bilinen diğer adıyla manik depresif bozukluk, kişinin yaşamını önemli ölçüde etkileyen ve eğer düzenli psikolojik destek ve tıbbi tedavi görmezse kişinin intihar etmesine sebep olabilecek bir duygudurum bozukluğudur. Mani ve depresyon evrelerinden oluşur ancak majör depresyondan farklı olarak bipolar depresyonda erken başlangıç, yüksek intihar riski ve daha yüksek nüks oranları görülür.

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar Bozukluk Tedavisi

Bipolar bozukluk, veya bir diğer deyişle manik depresyon, iki farklı hastalık dönemiyle karakterize olan bir duygudurum bozukluğudur. Bahsettiğimiz bu hastalık dönemleri mani ve depresyondur. Mani dönemi kişinin kendini çok ‘yukarıda’ hissettiği uzayan bir keyifli olma halinde olduğu dönemdir. Bu dönemde kişide uyku ihtiyacı azalır, çok çabuk sinirlenir, birçok uyarıcıya aşırı duyarlı hale gelir, düşünceleri çok hızlı akar, kendini çok büyük, güçlü veya önemli biri olarak görür, mantıklı kararlar veremez ve cinsel açıdan çok fazla istek duyar. Depresyon döneminde ise kişi, kendini çökkün hisseder ve daha önceden yaptığı aktivitelerden artık keyif alamaz. Ayrıca çökmüş bir haldedir ve gergin bir ruhsal duruma sahiptir. Uyku sorunları bu dönemde de baş gösterir. Kişi günlerce yataktan çıkmayabilir ve saatlerce uyuyabilir. Kendini değersiz ve umutsuz hisseder. Cinsel isteği azalmıştır. Bir işe veya herhangi bir konuya odaklanma sorunu yaşar. İntihar girişimleri veya girişim olmasa bile intihar etmeye yönelik düşünceleri vardır.