3 Maddede Bipolar Bozukluğu Nasıl Tanımlarız?

3 Maddede Bipolar Bozukluğu Nasıl Tanımlarız? Bipolar bozukluğu en iyi ifade eden tanım bipolar kelimesinden de anlaşılacağı üzere iki uçlu duygudurum bozukluğudur. Bipolar bozukluğu ya da diğer adıyla manik depresif bozukluk, depresyon ve mani adı verilen iki farklı duygudurumdan oluşan bir duygudurum bozukluğudur. Depresyon ve mani iki farklı dönemdir ve farklı zamanlarda kişinin geçirdiği atakları Devamını Oku

5 Soruda Bipolar Bozukluk Tedavi Edilir Mi?

5 Soruda Bipolar Bozukluk Tedavi Edilir Mi? Bipolar bozukluk, iki farklı duygudurum olan mani ve depresyon evrelerinin farklı dönemlerde kişiyi olumsuz etkilemesi ile belirgin bir ruhsal bozukluktur. Mani ve depresyon dediğimiz iki farklı dönem birbirinin özellikleri itibariyle tam zıttır ve bipolar bozukluk tedavi sürecinde de bu nedenle iki farklı döneme ayrı ayrı değinilmektedir. Bipolar bozukluk Devamını Oku

Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

cocuklarda bipolar bozukluk belirtileri nelerdir

Bipolar bozukluk; iki farklı hastalık evresiyle tanımlamayabildiğimiz bir ruhsal bozukluktur. Bu hastalık evreleri mani ve depresyondur. Mani dediğimiz dönem kişinin aşırı aktif, enerjik, coşkun ve taşkın hissettiği bir süreci kapsar. Depresyon dönemi ise kişinin kendini değersiz, çaresiz, mutsuz ve hiçbir şeyden keyif almayan şekilde hissettiği bir süreci kapsamaktadır. Bipolar bozukluk kişinin yaşamını oldukça olumsuz etkileyen bir ruhsal bozukluktur. Bipolar hastalarının yaşamları hastalığın belirtilerini yaşamaya başlamaları ile beraber değişir. Bugünkü yazımızda bipolar bozukluk hastalarının yaşadıklarını hastalığın belirtileri üzerinden inceleyeceğiz.

Bipolar Bozukluk Psikoterapi İlişkisi

bipolar bozukluk

Bipolar bozukluk, ataklar halinde ortaya çıkan ve ataklar arasında kalan dönemlerde ise kişinin işlevselliğinin normal akışına döndüğü bilinen bir ruhsal bozukluktur. Son yıllarda bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar hastalığın nüksetme ihtimalini azaltmakla beraber kişilerin duygudurum dalgalanmalarını da önleyebilmektedir. Psikoterapi ise bipolar bozukluk tedavisinde yardımcı ancak nüksleri önleme ve başa çıkmada önemli bir yöntemdir

Bipolar Bozuklukta Mani Dönemi

Bipolar bozukluk ya da diğer adıyla manik depresif bozukluk, kişinin duygulanımının iki uç arasında gidip geldiği bir duygudurum bozukluğudur. Bu iki uç mani ve depresyondur. Bugün yazımızda örneklerle inceleyeceğimiz mani dönemi kişinin aşırı enerjik ve öforik geçirdiği bir dönemken depresyon ise kişinin kendini mutsuz, umutsuz ve çaresiz hissettiği bir dönemdir. Bipolar hastaları bu iki evreyi de yaşamının bir bölümünde yaşamaktadır. Bipolar hastalarının mani döneminde yaşadıklarını yazımızın devamında inceleyeceğiz.

Bipolar ve Depresyon Farkı

Bipolar bozukluk ya da bilinen diğer adıyla manik depresif bozukluk, kişinin yaşamını önemli ölçüde etkileyen ve eğer düzenli psikolojik destek ve tıbbi tedavi görmezse kişinin intihar etmesine sebep olabilecek bir duygudurum bozukluğudur. Mani ve depresyon evrelerinden oluşur ancak majör depresyondan farklı olarak bipolar depresyonda erken başlangıç, yüksek intihar riski ve daha yüksek nüks oranları görülür.

Bipolar Bozukluk Risk Faktörleri Nelerdir?

Bipolar bozukluğu veya bilinen diğer adıyla manik depresif bozukluğu “maniden depresyona kadar uzanan kişinin duygudurumunda aşırı değişimler” olarak tanımlıyoruz. Kişide bipolar bozukluk geliştirme riskini arttıran faktörlerinde başında genetik geçiş, cinsiyet, yaş, sosyal ilişkiler, mevsimler ve çevre faktörü gelir.

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar Bozukluk Tedavisi

Bipolar bozukluk, veya bir diğer deyişle manik depresyon, iki farklı hastalık dönemiyle karakterize olan bir duygudurum bozukluğudur. Bahsettiğimiz bu hastalık dönemleri mani ve depresyondur. Mani dönemi kişinin kendini çok ‘yukarıda’ hissettiği uzayan bir keyifli olma halinde olduğu dönemdir. Bu dönemde kişide uyku ihtiyacı azalır, çok çabuk sinirlenir, birçok uyarıcıya aşırı duyarlı hale gelir, düşünceleri çok hızlı akar, kendini çok büyük, güçlü veya önemli biri olarak görür, mantıklı kararlar veremez ve cinsel açıdan çok fazla istek duyar. Depresyon döneminde ise kişi, kendini çökkün hisseder ve daha önceden yaptığı aktivitelerden artık keyif alamaz. Ayrıca çökmüş bir haldedir ve gergin bir ruhsal duruma sahiptir. Uyku sorunları bu dönemde de baş gösterir. Kişi günlerce yataktan çıkmayabilir ve saatlerce uyuyabilir. Kendini değersiz ve umutsuz hisseder. Cinsel isteği azalmıştır. Bir işe veya herhangi bir konuya odaklanma sorunu yaşar. İntihar girişimleri veya girişim olmasa bile intihar etmeye yönelik düşünceleri vardır.