Bipolar Bozukluk ve Psikoterapi

Bipolar bozukluk, ataklar halinde ortaya çıkan ve ataklar arasında kalan dönemlerde ise kişinin işlevselliğinin normal akışına döndüğü bilinen bir ruhsal bozukluktur. Son yıllarda bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar hastalığın nüksetme ihtimalini azaltmakla beraber kişilerin duygudurum dalgalanmalarını da önleyebilmektedir. Psikoterapi ise bipolar bozukluk tedavisinde yardımcı ancak nüksleri önleme ve başa çıkmada önemli bir yöntemdir