Boşanma Sonrası Çocuğun Yeni Düzene Uyumu

Ailede boşanmadan en çok etkilenen üye çocuktur. Ebeveynler boşandıktan sonra yeni hayatlarına çocuğa göre daha kolay uyum sağlarlar ancak çocuk için süreç daha zor ve uzun geçer. Çocuk bu süreçte birçok davranış değişikliğiyle birlikte uyum sorunlarını belli eder. Ailenin boşanma süreci ve sonrasında çocuğa daha hassas davranması gerekir. Her çocuk az veya çok boşanmadan etkilenir. Bazı çocuklarda bu yeni durum onarılması yıllar süren sonuçlara yol açarken bazı çocuklarda etkiler kısa süreli ve onarımı kolaydır. İki sonucunda ortaya çıkmasındaki en önemli neden ebeveynlerin çocuğa yaklaşımlarıdır. Yazımızın devamında boşanma sonrası çocuğun yeni yaşamına uyumunda ebeveynlerin neler yapabileceğini inceleyeceğiz.

Boşanma Sürecinde Yapılan Hatalar

Boşanmadan en çok etkilenenler çocuklardır. Boşanma sonrası iki taraf da yaşamlarını nasıl devam ettireceklerine yönelik yollarını çizerler ancak çocuk ortada kalır. Boşanan çiftlerin yaptıkları yanlışlar kendilerini çok fazla etkilemese de çocuğu hem kısa hem de uzun vadede önemli ölçüde etkiler. Çocukların önemli ruhsal patolojiler sergilemesi, ileride yaşayacağı sorunlu ilişkiler veya alkol/madde bağımlılığı gibi sorunlar yaşaması boşanma sürecinin birer sonucudur. Boşanmış ailelerin çocuklarının süreçten hiç etkilenmemesi ne yazık ki mümkün değildir ancak bunun derecesini belirleyecek olan da ebeveynlerin kendileridir. Yazımızın devamında boşanan çiftlerin yaptıkları hataları ve bu hataların çocuklarında nasıl etkilere sebep olduğunu inceleyeceğiz.

Boşanırken Çocuğun Soracağı Sorular

Boşanma sonrası süreçte çocukların yeni düzene alışması biraz zor olabilir. Boşanırken çocuklar yeni düzeni merak eder ve bazı sorular sorarlar. Boşanan ebeveynlerin çocuğun sorduğu soruları eksiksiz ve net cevaplaması gerekir.

Boşanma Çocuğun Psikolojisini Nasıl Etkiler?

Boşanmadan en çok etkilenenler çocuklardır. Boşanma sonrası iki taraf da yaşamlarını nasıl devam ettireceklerine yönelik yollarını çizerler ancak çocuk ortada kalır. Boşanma her çocuğu aynı oranda etkilemez. Bazı çocuklar daha fazla bazıları ise daha az etkilenirler. Bu durum da ebeveynlerin nasıl boşandıklarıyla ilgilidir. Boşandıktan sonra bir çocuklarının olduğunu hatırlayan kişilerin çocukları en az hasarla bu süreci kapatabilirler. Ne kadar az da etkilense her çocuk boşanmadan etkilenir çünkü evden artık bir ebeveyn gitmiştir. Yazımızın devamında çocuklarda boşanma sonrası nelerin yaşandığını inceleyeceğiz.

Çocuğun Boşanmadan Etkilenmemesi İçin Ne Yapmalı?

Boşanma hem kısa hem uzun vadede çocuğu az veya çok derecede etkileyen bir süreçtir. Boşanma sonucu etkilenmeyen çocuk yoktur ancak çocuğun minimum seviyede etkilenmesini sağlamak da ebeveynlerin elindedir. Bu nedenle ebeveynlerin aileleri bu sürece karışmamalı, iki kişi de ikinci evlilik için en az 1 yıl beklemeli, çocuğu daha az gören ebeveyn çocuğu şımartmamalıdır.