Çocuğa Kural Koyma Yöntemleri

Çocuğunuza kural koymanız onun geleceği açısından oldukça önemlidir. Kuralların geliştirilebilmesi için çocuklarınıza yol gösterebileceğiniz üç yol vardır. Birincisi öğreterek kural koymak, ikincisi örnek olarak kural koymak ve üçüncüsü ise çocuğun içselleştirmesi yoluyla kural koymaktır.

Çocuğa Nasıl Kural Koymalı?

Ebeveynlerin en sık karşılaştıkları sorunlardan biri de çocuklarına kural koymadır. Çoğu zaman aileler çocuklarının kural tanımaz olduklarını düşünürler ancak genellikle koyulan kurallar bu sorunun ana kaynağıdır. Bu sebeple kuralların açık ve net olması, ortak kararla alınmalı, iyi rol model olunmalı, aşırı kuralcı olmamalı,aile toplantısı yapılmalı ve hatırlatıcılarla desteklenmelidir.

Kural Tanımayan Çocuklar

Çocuğa kural veya sınır koyma çocuğun içinde bulunduğu dönem kadar yetişkinlik dönemini de etkileyen bir olgudur. Çocuklukta sınır koyulmayan çocuklar yetişkinlik döneminde hayır diyemezler. Dürtüsel davranışlar sergiler ve sorunlu ilişkiler kurarlar.