Kadına Şiddet ve Etkileri

Şiddet, farklı nedenleri, farklı çeşitleri ve farklı sonuçları olan bir sosyal olgudur. Her sosyokültürel ve sosyoekonomik yapıdan kişi şiddet mağduru olabilir. Bu yazımızda kadına yönelik şiddetin kısa ve uzun vadedeki etkilerini inceleyeceğiz. Şiddet gören kadında yaralanma ve ölüm gibi fiziksel sonuçların yanı sıra ruhsal sonuçlar da görülür. Özgüvenin yitimi, depresyon ve anksiyete bozuklukları, alkol madde bağımlılığı bunlardan bazılarıdır.

Aile İçi Şiddete Neden Olan Etkenler

Aile içi şiddet modern toplumlar için en önemli sorunlardan biridir. Aile bireylerinden birinin diğerine şiddet uygulamasına sebep olabilecek bazı etkenler vardır. Örneğin; aile bireyinin kişilik bozukluğu olabilir. Ayrıca geçmişinde belki kendisi de bir şiddet mağdurudur ve şiddeti öğrenmiştir. İçinde yaşadığı kültürde şiddet hoş görülüyordur. Bağımlılık gibi önemli bir etken varlığı olabilir.