Klostrofobi Nedir?

Klostrofobi (kapalı alanda kalma korkusu), kişinin dar ve kapalı mekanlarda nefes alamamak, boğulmak, panik atakları geçirmekten çok fazla korkması ve kaygı duymasıdır. Kişi bu korku ve kaygı nedeniyle uçak ve asansör gibi nispeten dar ve kapalı ortamlarda bulunmaktan kaçınmaktadır. Fobiler genel anlamda değerlendirildiğinde ABD ve Avrupa ülkelerinde ortalama her 10 kişiden birini etkilemektedir. Hayatın önemli bir kısmını işgal ettiği ve sosyal yaşamı oldukça fazla etkileyebildiği için önemli bir ruh sağlığı sorunudur. Örneğin; klostrofobi sebebiyle uçağa binemediği için bir yerden diğerine seyahati adeta bir işkence şeklini alabilir. Benzer şekilde asansöre binemeyen bir plaza çalışanı her gün onlarca katı yürüyerek çıkmaktan başka çare bulamaz.