Kardeş Kıskançlığı İçin Ne Yapmalı?

Kıskançlık ister yetişkin ister çocuk olsun kişinin sevdiğini başka bir kişiyle paylaşamaması neticesinde yaşan duygusal bir tepkidir. Kıskançlık, doğal bir duygudur. Yetişkinlerde sevdiği kişiyi paylaşamamaktan kaynaklanan kıskançlık, çocuklarda da aynı gerekçeyle yaşanır. Çocuk, anne ve babasının tek odak noktasıyken, yeni doğan kardeşinin dünyaya gelişi ile dikkati ve ilgiyi paylaşmak zorunda kalır. Hatta yeni doğanın ihtiyaçları itibariyle ilgi neredeyse tamamen yeni doğana kaymıştır. Ailelerin kardeş kıskançlığına karşı alacağı tedbirler bu durumun masum bir şekilde kalmasını ve hatta tüm ailenin bu durumdan kazanç bile sağlamasına sebep olabilir.