Paranoid Kişilik Bozukluğu Nedir?

İnsanların devamlı kendisini aldattığını düşünürler. Arkasından iş çevirdiklerine dair şüpheleri her daim kendilerini rahatsız eder. Ortada hiçbir delil yokken kendisinin arkasından türlü oyunların oynandığını düşünmektedir. İşyerinde arkadaşlarının kendisini müdürüne veya patronuna şikâyet ettiğini ve ayağını kaydırmaya çalıştıklarını kurgularlar. En ufak davranışı kendisinin aleyhine gerçekleştiği şeklinde yorumlarlar. Yeni tanıştığı kişilere hiçbir koşulda güvenmezler. Onları çok detaylı olarak inceler ve açıklarını kovalamaya çalışırlar.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Kişilik bozuklukları, bireyin içinde yaşadığı kültürden beklenenden ciddi şekilde farklılıklar gösteren ve yinelenen davranış örüntüsüdür. Kişilik bozuklukları, ergenlik veya genç erişkinlik dönemlerinde başlar, zaman içinde kalıcı hale gelir ve sorunlara veya işlevsellikte bozukluklara neden olur. Kişinin kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için uyum bozukluğu, işlevsellikte belirgin şekilde bozulma kişisel sorunlara neden olması gerekir. Kişilik bozuklukları üç Devamını Oku

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler sık sık tutuklanma ile sonuçlanacak şekilde başlarını belaya sokarlar. Bu suçlar genellikle ergenlik dönemlerinde ortaya çıkmaya başlar. Antisosyal kişilik bozukluğu bulunan kişiler sıklıkla gasp, yaralama, cinayet, adam kaçırma, çete vb. suçlarla meşgul olurlar. Ayrıca uyuşturucu satışı ve kullanımı da antisosyaller arasında oldukça yaygındır. Çete faaliyetlerine dahil olma, yinelenen şekilde cezaevine giriş, çok basit sebeplerle adam yaralama ve öldürme vb. durumlar oldukça sık görülür.

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Çekingen kişilik bozukluğu bulunan kişiler çevrelerindeki kişiler tarafından eleştirileceği korkusuna sahiptirler. Bu sebeple genellikle göz önünde olmaktan kaçınırlar. Gözlerden uzak yaşamayı ve buna bağlı olarak davranmayı tercih ederler.

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Sosyal ilişkiler kurma konusunda oldukça isteksiz davranırlar. Çevrelerindekiler tarafından asosyal olarak tanımlanabilirler. Yakın ilişkilere girmezler. Cinsellik de şizoid kişilik bozukluğu bulunan kişilerin ilgilenmediği veya az ilgisinin bulunduğu alanlardan biridir. Cinsel istek açısından hiçbir sorunları olmamasına rağmen cinsellik insanlarla iletişim kurmayı gerektirdiği için ilgi duymazlar.

Kişilik Bozuklukları Nelerdir?

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozuklukları, bireyin içinde bulunduğu ve parçası olduğu kültürün beklediği ve sergilediği davranışlardan ciddi derecede farklılaşan ve süregelen bir davranış örüntüsüdür. Üç farklı kümede toplam on tane kişilik bozukluğu vardır.