Paranoid Kişilik Bozukluğu

İnsanların devamlı kendisini aldattığını düşünürler. Arkasından iş çevirdiklerine dair şüpheleri her daim kendilerini rahatsız eder. Ortada hiçbir delil yokken kendisinin arkasından türlü oyunların oynandığını düşünmektedir. İşyerinde arkadaşlarının kendisini müdürüne veya patronuna şikâyet ettiğini ve ayağını kaydırmaya çalıştıklarını kurgularlar. En ufak davranışı kendisinin aleyhine gerçekleştiği şeklinde yorumlarlar. Yeni tanıştığı kişilere hiçbir koşulda güvenmezler. Onları çok detaylı olarak inceler ve açıklarını kovalamaya çalışırlar.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Kişilik bozuklukları, bireyin içinde yaşadığı kültürden beklenenden ciddi şekilde farklılıklar gösteren ve yinelenen davranış örüntüsüdür. Kişilik bozuklukları, ergenlik veya genç erişkinlik dönemlerinde başlar, zaman içinde kalıcı hale gelir ve sorunlara veya işlevsellikte bozukluklara neden olur. Kişinin kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için uyum bozukluğu, işlevsellikte belirgin şekilde bozulma kişisel sorunlara neden olması gerekir. Kişilik bozuklukları üç Devamını Oku

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Sosyal ilişkiler kurma konusunda oldukça isteksiz davranırlar. Çevrelerindekiler tarafından asosyal olarak tanımlanabilirler. Yakın ilişkilere girmezler. Cinsellik de şizoid kişilik bozukluğu bulunan kişilerin ilgilenmediği veya az ilgisinin bulunduğu alanlardan biridir. Cinsel istek açısından hiçbir sorunları olmamasına rağmen cinsellik insanlarla iletişim kurmayı gerektirdiği için ilgi duymazlar.

Çocuk Gelişim Evreleri

Psikanaliz ve gelişim psikolojisi konularında çalışmış olan ünlü psikolog Erik Erikson’a göre, insanın psikososyal gelişimi, doğumundan itibaren ölene dek 8 ayrı evreden oluşur. Güven, özerklik, girişim, çalışma ve başarma, kimlik, yakınlık kurma, üretkenlik, benlik bütünlüğü vb. bazı kavramların bulunduğu bu teoriye Erikson’un Psikososyal Gelişim Evreleri diyoruz. Bu teoriye göre insan, gelişimi boyunca bu kavramların iki ucuna da gidebilir. Ebeveynlerin hatalı davranışlarıyla çocuklar istenilmeyen uca yönelebilir ancak yine aynı ailenin doğru davranışlarıyla da çocuk, istenilen diğer uca yönelebilir. Bu nedenle ebeveynlerin bu gelişim dönemlerine önem vermesi gerekmektedir.

Mükemmeliyetçi Kişiler Nasıl Davranırlar?

Mükemmeliyetçi kişiler, yaptıkları işleri doğru ve dürüst şekilde yapmaya çabalayan bireylerdir. Yaptıkları her şeyin ahlak kurallarına uyması için çaba sarf ederler. İçinde yaşadıkları toplumun kural ve kaidelerine uyum gösterme konusunda oldukça titizdirler. Sorumluluk almaktan çekinmezler. Sorumluluk aldıkları zaman ise sorumluluğu yerine getirmek için titiz şekilde çalışırlar. Titiz davranmaları birtakım duyguların aşırı sergilenmesine de sebep olmaktadır.