Narsisistik Kişilik Bozukluğu

atelofobi nedir asiri mukemmelliyetci misin

Narsisistik kişilik bozukluğunun en belirgin özellikleri, bu davranış örüntüsüne sahip kişilerde grandiyözite de dediğimiz büyüklenmecilik, başkalarının kendisine hayranlık duyması gereksinimi ve başkalarının duygularına saygı duymamasıdır.

Kişilik Bozuklukları Nelerdir?

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozuklukları, bireyin içinde bulunduğu ve parçası olduğu kültürün beklediği ve sergilediği davranışlardan ciddi derecede farklılaşan ve süregelen bir davranış örüntüsüdür. Üç farklı kümede toplam on tane kişilik bozukluğu vardır.