ABC Modeli ve Bilişsel Davranışçı Terapi

ABC modeli, yaşadığımız olay veya durum, bu durumun nasıl yorumlandığı (düşünce) ve bu düşünceye uyumlu olarak gelişen duygu ve davranışlarımız inceleyen bir modeldir. ABC modelini oluştururken amacımız olumsuz düşüncelerin olumlu olanlarla yer değiştirmesini sağlamaktır.

Olumlu Düşün, Mutlu Ol

Koronavirüs sebebiyle herkesin kaygı seviyelerinin arttığı şu günlerde olumlu düşünme başta kaygı olmak üzere birçok sorun ile baş etme açısından kritik önem arz ediyor. Olumlu düşünce, bireyin beynini olumlu yöne odaklaması diye tanımlanabilir. Kişinin olumlu düşünebilmesi için öncelikle olumlu düşüncelerle kendini beslemesi gerekir. Ancak olumlu olmak demek her şeyi onaylamak değildir. Olumlu olmak için olumsuz düşüncelerden kaçınmak gerekir. Yazımızda bunu nasıl gerçekleştireceğinizi bulabilirsiniz.