Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu, kişilerin sosyal etkileşim ve iletişim kurma yeterliliklerini olumsuz şekilde etkileyen, kısıtlı ilgi ve yinelenen davranışlara sebep olan gelişimsel bir bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğunun bulguları erken çocuklukta ortaya çıkmakta ancak ömür boyu sürmektedir. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi’nden alınan rakamlara göre, 2006 yılında her 150 çocuktan 1’inde ve Devamını Oku