Dini Takıntı Nedir? Dini Takıntıdan Kurtulma Yolları

dini takıntı nedir

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), yinelenen ve kişinin gerçekleştirmesini istemediği obsesyon (takıntı) ve yinelenen kompulsiyonlardan (zorlantı) oluşan bir çeşit kaygı bozukluğudur. Kişi takıntısının normal dışı olduğunun farkındadır ancak yaşattığı korku o denli güçlüdür ki kişi istemese de rahatlaması için zorlantı dediğimiz davranışları sergiler. Zorlantı aslında takıntının yarattığı kaygı ve endişeyi ortadan kaldırmak için kişinin sergilediği davranışlardır. Bu davranış sergilenince kişi kısa bir süreliğine rahatlar ancak takıntılı düşünce yine aklına girer ve rahatsız eder. Farklı takıntı türleri vardır ve en sık görülenlerden biri de dini takıntı olarak adlandırdıklarımızdır. Yazımızın devamında dini takıntı üzerine inceleme yapacağız.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

obsesif kompulsif bozukluk belirtileri nelerdir

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), obsesyon olarak adlandırdığımız takıntılı fikir veya düşünceler ile kompulsiyon olarak adlandırdığımız tekrarlayıcı davranışlardan oluşan bir ruhsal bozukluktur. Obsesyon (takıntı) dediğimiz düşünceleri kişi kontrol edemez ve zihnine dahil olmasına engel olamaz. Obsesyon olarak adlandırdığımız bu düşünceleri kişi aslında mantıksız olarak değerlendirmektedir. Üstelik bu düşüncelerden rahatsız olmakta ve bunları istememektedir. Bu rahatsızlık hissi kişide ciddi oranda kaygı ve huzursuzluğa neden olur. İşte burada Obsesif Kompulsif Bozukluğun ikinci bileşeni devreye girer ve kompulsiyon (zorlantı) olarak adlandırılır. Kompulsiyon ise obsesyonların yol açtığı aşırı huzursuzluk ve kaygıyı azaltabilmek amacıyla kişinin gerçekleştirdiği tekrarlayıcı davranışlardır. Kısaca kişi obsesyonun üstesinden gelebilmek için kompulsif davranışları sergiler. Kısa süre için rahatlar ancak kısa bir zaman sonra tekrar aynı hisleri yaşamaya devam eder. Yazımızın devamında obsesif kompulsif bozukluk belirtilerini detaylıca inceleyeceğiz.

Hastalık Hastalığı

Hastalık hastalığı (hipokondriyazis) kişinin bedeninde herhangi bir hastalık bulgusu bulunmamasına rağmen devamlı bedensel bir rahatsızlığı olduğuna dair kaygıların bulunduğu bir ruhsal bozukluktur. Tıbbi ismi hipokondriyazis olarak bilinmektedir. Hastalık hastalığı bir takıntı bozukluğudur. Bu bozuklukta kişinin takıntısı ise kendi bedensel sağlığıdır. Hastalık hastalığı bulunan kişilerin yaşamları bu sorundan oldukça fazla etkilenir. Bu sebeple mutlaka psikiyatrik destek ve psikoterapi yardımı alınması gerekmektedir. Yalnızca ilaç tedavisi hastalık hastalarında işe yaramamaktadır. Yazımızın devamında ağırlıklı olarak hastalık hastalığının belirtilerini inceleyeceğiz.