3 Toplumsal Travma Türü

Travma, kişinin başa çıkması oldukça zor olan ve kişinin yaşam şartlarını zorlaştıran durumlar veya olaylardır. Travmaya kişisel bazı etkenlerin sebep olduğu kadar toplumsal olaylar da travma yaratabilir. Ülkemizde özellikle terör ve deprem başlıca travma kaynaklarıdır. Ayrıca bulaşıcı salgın hastalıklar, savaşlar, ekonomik krizler de terör ve deprem kadar toplumu travmatik hale getirir.

Ruhsal Travmaya Neden Olan Olaylar

Bu yazımızda kişilerde ruhsal travmaya neden olan bazı olayları inceledik. Kişinin yaşadığı travmatik olayın ardından ortaya çıkan belirtiler ile kişi travma sonrası stres bozukluğu tanısı alabilir. Kişide bu tanıyı almasına sebep olacak olaylardan en önemlilerinden biri taciz veya tecavüz geçmişidir. Ardından aile içi şiddet önemli bir faktördür. Daha çok uzun vadeli ve süregelen bir travma faktörü olan aile içi şiddet eylemi de önemli travma etkenidir. Bunun dışında rehin alınma, işkenceye maruz kalma, yangın tehlikesi yaşamak, kaza geçirmek, ciddi veya ölümcül bir hastalık yaşamak, ameliyat olmak, plansız gebelik yaşamak, düşük veya kürtaj yaşamak, gaspa uğramak, kaza geçirerek yaralanmak, sevilen kişinin kaybı, boşanmak, işsiz kalmak ve aşağılanmak da diğer travma kaynaklarıdır.