Çocuklarda Davranış Bozuklukları

Çocuklarda Davranış Bozukluğu Tedavisi

Çocukluk döneminde zaman zaman pek çok davranış bozuklukları görülmektedir. Karşı gelme, karşıt olma başkaldırma gibi davranışlar olduğu gibi başkalarının haklarını ve toplumsal kuralları ihlal etme gibi davranışlarda gözlemlenebilmektedir.

Çocuklarda davranış bozukluğu belirtilerini incelemek ve davranış bozukluğunun nelere sebep olabileceğini öğrenmek için sayfamızı inceleyebilir ya da hemen bizimle iletişime geçerek ilk randevunuzu alabilirsiniz.

Karşıt Gelme Karşıt Olma Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu birçok çocukta ve ergende oldukça yaygın rastlanılan bir davranış bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip çocuklar çok çabuk sinirlenmektedirler. Karşıt gelme karşıt olma bozukluğuna sahip çocuk ve ergenler yaşlarından beklenilmeyecek seviyede agresif, çatışmacı, anne ve babaların karşı oldukça karşı gelici gibi davranışlar başta olmak üzere aileler için oldukça zorlayıcı bir davranış bozukluğudur. Ek olarak karşıt gelme karşıt olma bozukluğuna sahip çocuklar sıklıkla anne-baba, öğretmen gibi otorite figürlerine karşı gelmektedir. Ailesi veya öğretmenleri tarafından konulan kurallara karşı gelmektedirler. Arkadaşlarını veya herhangi bir bireyi bilerek ve isteyerek sinirlendirebilmektedirler. Kendi hatalarının sorumluluklarını almak yerine başkalarını bu durumdan sorumlu tutmaktadırlar. Sıklıkla agresif tutum ve davranış sergilemektedirler. Yaşadıkları bu durumlardan dolayı sosyal ve akademik olarak olumsuz etkilenmekte akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kuramamaktadırlar. Ayrıca karşıt gelme karşıt olma bozukluğuna sahip çocuklar ve ergenler sergiledikleri davranışlarda kendilerini haklı görmektedirler. Karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun belirtilerinden bahsetmek gerekirse, çocuklar ve ergenlerin sıklıkla öfkelenmesi, sinirlenmesi, kolaylıkla karşı tarafa agresif tutumlar içerisinde bulunma, genellikle sinirli görünme hali, ebeveynlerinin veya öğretmenlerinin belirlediği kurallara uymama, düşmanca tutumlar içerisinde olma, yetişkinlerine veya akranlarına karşı kin tutma, çevresindeki bireylerle (anne, baba, öğretmen, arkadaşları gibi) sık sık çatışma yaşama, kavga etme kendi istekleriyle yani kasti olarak bireyleri kızdırma, öfkelendirme, rahatsız etme, gösterdikleri tutum ve davranışlardan dolayı başkalarını suçlama ve kendilerini her zaman haklı görme gibi belirtiler sıklıkla görülmektedir.

Karşıt Gelme Karşıt Olma Bozukluğunun Görülme Sıklığı Nedir?

Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu gençlerde ve çocuklarda oldukça sık rastlanan bir ruh sağlığı bozukluğudur. Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu ile ilgili yapılan araştırmalarda çocukların ve gençlerin yaklaşık olarak yüzde sekiz ve yirmi arasında meydana gelmektedir. Ayrıca ebeveynlik tarzlarının da karşıt gelme ve karşıt olma bozukluğunun görülme sıklığında rolü oldukça etkilidir. Kısacası anne ve babaların çocukları nasıl yetiştirdiği noktası karşıt gelme ve karşıt olma bozukluğunun görülme sıklığında önemli bir yere sahiptir. Yapılan incelemeler sonucunda erkek çocuklarında özellikle ergenlik dönemlerinde oldukça sık görüldüğü ifade edilmiştir. Ayrıca tüm bunlara ek olarak yapılan farklı araştırmalara göre, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) teşhisi almış olan çocuk ve ergenlerde daha çok meydana geldiği belirtilmektedir.

Karşıt Gelme Karşıt Olma Bozukluğunun Sebepleri Nelerdir?

Karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun sebepleri arasında pek çok farklı bileşenin etkili olduğu belirtilmektedir. Çocukların mizaç özellikleri, yapısal faktörleri karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun sebepleri arasında gösterilmektedir. Mizaç olarak kendi davranışlarını ve isteklerini kontrol altına almakta sorun yaşayan, grup içerisinde öne çıkmayı seven, daha hareketli, çatışmayı seven çocuk ve ergenlerin karşıt gelme karşıt olma bozukluğuna yatkın olduğu ifade edilmektedir. Tüm bunların yanında ailesel faktörlerinde karşıt gelme karşıt olma bozukluğuna neden olduğu belirtilmektedir. Tartışmacı ve kavgalı bir aile ortamı, anne ve babaların sık sık kavga etmesi, çocuk ve ergenlerle yeteri kadar veya hiç ilgilenmemeleri, aile içinde öfkeli davranışların sık sık yaşanması çocuklarda ve ergenlerde karşıt gelme ve karşıt olma bozukluğunun görülmesinin nedenleri arasında gösterilmektedir. Anne ve babaların çocuk eğitimi noktasında yaptıkları bazı hatalı davranışlarda karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun sebepleri arasında gösterilmektedir. Anne ve babaların çocuğa karşı sert bir disiplin göstermesi veya tam tersi olarak yok denecek kadar az disiplin göstermesi karşıt olma karşıt gelme bozukluğu görülme oranını yükseltmektedir. Tüm bunlara ek olarak yaşıtlarıyla anlaşamayan, çocuklarda karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun görülme oranının yüksek olduğu ifade edilmektedir.

Karşıt Gelme Karşıt Olma Bozukluğunun Teşhisi Nasıl Belirlenir?

Karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun teşhisi konusunda oldukça titiz ve dikkatli olunmaktadır. Karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun teşhisi belirlenme noktasında, okul, öğretmen, aile, akran ilişkisi, sosyal çevre gibi pek çok bileşenin incelikli ve kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun teşhisinde tek bir bileşenden değil pek çok farklı bileşenden elde edilen ve gözlemlenen bilgiler doğrultusunda karar verilmektedir. Karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun teşhisi noktasında gerekli görülür ise klinik değerlendirme testleri kullanılabilmektedir.

Davranım Bozukluğu Nedir?

Davranım bozukluklarında sıklıkla diğer bireylerin haklarına saldırgan davranma ve bununla birlikte toplumsal değer, yargı ve kurallara uymayı reddetme davranışları görülmektedir. Çocuklarda sıklıkla agresif davranışlar sergileme, çevresindeki hayvanlara ve öfke, zorbalık, zarar verme gibi davranışlar görülmektedir. İnsan ve hayvanlara ek olarak nesnelere karşı da kötü davranma, zarar verme davranışları gözlemlenmektedir. Davranım bozukluğuna sahip çocuklarda yalan söyleme, okuldan kaçma gibi davranışlar sık sık görülebilmektedir. Tüm bu bilgilere ek olarak yapılan araştırma bulgularına göre, davranım bozukluklarının ergenlik döneminde veya geç çocukluk döneminde görüldüğü ifade edilmektedir.

Davranım Bozukluklarının Tedavisi Nedir?

Çocuklarla sürdürülen psikoterapi sürecinde ailenin yanı sıra okul ve öğretmenlerle de iş birliğinin kurulması oldukça önemlidir. Çocuğun sahip olduğu davranım bozukluğu ile ilgili olarak çocuğa, aileye ve okula psiko-eğitim vermek tedavinin önemli bir parçasıdır. Çocukla yürütülen psikoterapi sürecinde davranışlarını değiştirme, olumlu davranışını pekiştirme üzerine çalışılmaktadır. Yaşadığı duygu ve düşüncelerini özellikle yaşadığı öfke duygusunun farkına varması sağlanmaktadır. Çocuklara sosyal beceri kazandırma, problem çözme becerisi, empati kurabilme çalışmaları yapılmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında davranım bozukluklarının tedavi sürecinin uzun soluklu olduğu söylemek gerekmektedir. Belirtilen sebep dolayısıyla ailelerin, çocukların ve gençlerin bu süreçte sabırlı olması büyük önem taşımaktadır. Davranım bozukluklarının tedavi sürecinde ebeveyn ayağı okul ayağı ve öğretmen ayağı oldukça büyük önem taşımaktadır.

Aile ve Çift Terapisi Etkilidir Çünkü

Davranım Bozuklukları Mentalium Tedavi Programı Nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen tedavi protokolleri Bilişsel Davranışçı Tedavi yöntemi ve Oyun Terapisi yöntemleri ile oluşturulan ve ülkemizde de birçok kamu ve özel sağlık kuruluşlarında uygulanan tedavi programlarımız mevcuttur. Ayrıca merkezimizde çocuklarda yaşanılan davranım bozukluklarının tedavisinde uzman terapistimiz tarafından mindfulness (bilinçli farkındalık) nefes çalışmaları uygulanılmaktadır. Böylelikle çocuklar nefeslerini doğru ve etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirken yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara karşılık baş edebilme becerisi kazanabilmektedir. Bilinçli farkındalık çalışmalarıyla birlikte duygu, düşünce ve davranışlarının farkına varabilmektedirler. Davranım bozukluğu yaşayan çocuklarla empati kazandırma, sosyal beceri geliştirme sürdürme, duygu-düşünce farkındalığı, zor durumlar karşısında başa çıkabilme yöntemleri gibi çalışmalar yapılmaktadır.

 Değerlendirme görüşmemizde uzmanımız siz ebeveynlerine tedavi yöntemini detaylı bir şekilde aktaracaktır. Aklınıza takılan herhangi bir nokta var ise siz ebeveynleri bilgilendirecektir. Öncelikli olarak uzmanımız siz aileler ile görüşme yapıp daha sonra ise çocuk ile görüşme sağlayacaktır. Ebeveynler çocukla başlatılan süreçle ilgili uzmanımız tarafından bilgilendirecektir. Tedavi sürecine ek olarak uzmanımız çocuk veya gençle ilgili okul ile de iletişim halinde olacaktır.

Şimdi Randevu Alın!

    WhatsApp chat